Dr. Weltler János

1941–2007

1991

Weltler János

Weltler János
Dr. Weltler János lelkész családból származott, református tradícióit élete végéig hűen őrizte. Családja, barátai és munkatársai emlékezetében mélyen erkölcsös, nyíltan kommunikáló, konstruktív és jó kedélyű emberként él.

Az ország legészakibb csücskéből, Rajkáról került a Budapesti Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karára, ahonnan Sopronba vezetett az útja. Itt közforgalmú gyógyszertárakban dolgozott, majd 1971-ben nyugatról keletre, Békéscsabára terelte a hivatása, ahol előbb a megyei Gyógyszertári Központ szakelőadója, majd szakfelügyelője lett. „Sokszor jártunk bent nála a Központban, ahol sokat dolgozott a laborban, kísérletezett, és minket, kicsi gyerekeket teljesen lenyűgözött a ‘varázslata’, például amikor a színtelen folyadékokból színeseket kreált” – emlékszik vissza a békéscsabai időkre fia, Tamás. Szintén gyógyszerész feleségével három gyermeket neveltek ezekben az időkben.

A hit és a zene végigkísérte életét

Élete leghosszabb és legvégső állomása a Dunántúlon, Veszprémben volt, ahol 1979-ben a Megyei Gyógyszertári Központ főgyógyszerésze, majd 1991-től igazgatója lett. „Már sokkal korábban, sokkal nagyobb karriert futhatott volna be Édesapám, ha belép a pártba, de hívő evangélikusként ezt nem tette meg. Ennek ellenére elérte a maximumot, amit egy párton kívüli ember elérhetett azokban az időkben” – meséli Tamás.

Családja nemcsak a keresztény hitet adta neki, hanem a zene szeretetét is. Nyolcéves korától végzett kántori szolgálatot, ami végigkísérte egész életét. Egyetemi évei alatt a Deák téri templomban is rendszeresen orgonált, nem is akárhogy, majd Veszprémben kántor lett. A komolyzene szeretete mellett szenvedélyes természetjáró és vadász volt, de a fotózás is kedvelt időtöltései közé tartozott. Az 1965-ben újraindult Rozsnyay Mátyás Emlékverseny első győztese, később a versenyek szervezője és az ügyvezetője lett.

A rendszerváltás után

Az idők változtak, és a privatizációt követően az újonnan létrejött Reginapharma Gyógyszerkereskedelmi Rt. vezérigazgatója lett, amit 1996-ban a Hungaropharma Rt. vásárolt meg. Ekkor lett a Hungaropharma Rt. Veszprémi Kereskedőházának vezetője, amely az irányítása alatt az észak-dunántúli régió központjává vált. „Mindig a konstruktív feladatokat kereste, szeretett új dolgokat létrehozni. Az új telephely kialakításának munkálataiban betegsége miatt már nem tudott részt venni, de legalább még láthatta az elkészült épületet” – mondta dr. Bíbor István, akivel a veszprémi évek alatt lettek kollégák és barátok.


< Vissza a cikkekhez
https://www.pharmatarlat.hu/./pages/hph/contents/article/37/pics/lead_original.png
Válasszon évet