Kerekes Csaba - elnök, Magyar Gyógyszer Vagyonkezelő Zrt.

Az idén 70 éves Hungaropharmának sikerült az, amirecsak kevés vállalat volt képes a rendszerváltás után: mindmáig megőrizte piacvezető pozícióját.

A Magyar Gyógyszer Vagyonkezelő Zrt. az alapítók szándékai szerint befektetési és vagyonkezelési céllal jött létre annak érdekében, hogy a Hungaropharma Zrt. privatizációjáhozbiztosítsa a tőkeallokációt,illetve mozgósítsaa gyógyszerészeket ésa gyógyszertárakat működtető betéti társaságokat. Sajnos, ez csak részben sikerült, ígya gyógyszerészek kisebbségi tulajdonosként vesznek részt a Hungaropharma Zrt-ben.

A Hungaropharma a privatizáció óta igen változatos gazdasági körülmények között működött – gondoljunk csak az árrés csökkentésére vagy a gyógyszertári liberalizációs intézkedések hatására, a patikák számának növekedésére. Ennek ellenére amenedzsmentnekmind a rövid, mind a hosszú távú stratégiája kiszámítható és eredményorientált. Ez teszi lehetővé a folyamatos fejlesztést, a befektetett tőke megtérülését és az osztalékfizetést. A Hungaropharma piaci részesedése 40 százalék. Az eredményesség kulcsa acéltudatosság, a rugalmasság és az együttműködési készség. Jópélda erre az Alma, illetve a Gyöngy patikák rendszerének kiépítése, a patikák teljes marketingtevékenységének átvállalása.

Büszkék vagyunk arra, hogy egy olyan vállalat tulajdonosi köréhez tartozunk, ahol fontos a gyógyszerellátás biztonsága, a társadalmi felelősségvállalás. A 70 éves születésnap alkalmából a társaság valamennyi dolgozójának jó egészséget kívánok!


< Vissza a cikkekhez
https://www.pharmatarlat.hu/./pages/hph/contents/article/16/pics/15554071009273250_800x600.jpg
Válasszon évet